Thursday, March 19, 2009

Hati oh hati


Ya Allah, Kurniakan Kepadaku Hati Seperti Ini….

Hati Yang Sedar

Firman Allah, maksudnya: “Sesungguhnya (keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa) yang tersebut itu, tidak syak lagi mengandungi pengajaran badi sesiapa yang mempunyai hati(yang sedar), atau yang menggunakan pendengarannya bersungguh-sungguh (kepada pengajaran itu) dengan menumpukan hati dan fikiran kepadanya.”
(Surah Qaf 50:37)

Hati yang bersih

Firman Allah, maksudnya:”Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya-yang sedia bersih-bertambah-tambah bersih(dengan iman dan amal kebajikan)”
Surah al-Syams 91:9)

Hati yang lurus

Firman Allah, maksudnya: (Mereka berdoa dengan berkata): “Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisi-Mu; sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya.” (Surah Ali Imran 3:8)

Dan Kau Peliharalah daripadaku hati ini…..


Hati yang terhijab(tertutup)


Firman Allah, maksudnya: “Dan antara mereka ada yang memperdengarkan kepadamu(Al-Quran), padahal Kami telah jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, yang menghalang mereka daripada memeahaminya, dan Kami jadikan mereka pada telinga mereka pemyumbat(yang menjadikan mereka pekak).”
(Surah al-An’am 6:25)

No comments: